We hebben gekozen voor het inrichten van lespakketten , echte cursussen. Op maat van u en uw puppy of hond.

“Pup-date”

Puppies kunnen elke week binnenstromen en we geven u dadelijk de belangrijkste zaken aangaande zindelijkheidstraining en socialisatie mee, zodat u door experimenteren niet zelf in de fout gaat. Het is een “echte puppy-klas” of een “pup-date” zoals wij het noemen. Ze is in principe bedoeld voor puppy’s van 8 tot 12 weken omdat zij speciale aandacht nodig hebben en nog verloren lopen in de klassen die voor de iets oudere honden georganiseerd worden. We zullen u vanaf het begin alle tips en trucs meegeven. U mag de pup-date reeds volgen vooraleer u uw puppy ophaalt en mag die nogmaals volgen samen met uw puppy. De Pup-date bestaat uit 3 theorielessen en 6 praktijklessen al dan niet gecombineerd op dezelfde dag.  We kijken uit naar “een date” met u en uw puppy !

We verwelkomen ook honden die nog nooit getraind werden of die toch een bepaalde begeleiding nodig hebben, graag in de Pup-date.

“Magische Maand”

Vanaf de leeftijd van 12 weken kan uw puppy naar de “grote school”. We bekijken samen met u wanneer dit aangewezen is. Vanaf deze leeftijd is hij mentaal rijp om meer te leren en wordt stilaan een jonge hond. De lessen van de “Magische maand” starten voor iedereen op eenzelfde dag en duren 1 maand. Op dinsdag avond en zaterdag voormiddag organiseren we theoretische en praktische lessen. Elke les duurt tenminste 2,5 uur (meestal 3 uur), en is opgebouwd uit een theoretisch en een praktisch deel. Tegen deze tijd is uw hondje al voldoende gesocialiseerd en wacht hij geduldig in de auto zodat de baasjes zich op de lessen kunnen concentreren. Indien dit niet mogelijk is zoeken we samen naar een oplossing.

De theoretische ondersteuning helpt u zeker uw hond beter te begrijpen. Communicatie is zoals bij mensen niet altijd makkelijk. In tegendeel, vele dingen lopen verkeerd omdat “men” mekaar niet of verkeerd begrijpt. Wat denkt u dat er omgaat in het hoofdje van uw puppy of hond wanneer die in onze mensenwereld binnenstapt ?  Wij helpen u bij het optimaliseren van de communicatie met uw hond zodat u vele, vele jaren gelukkig en respectvol met elkaar kan omgaan.

De reeks bestaat uit 9 lessen. U krijgt een brevet en we sluiten de sessie af met een toast op een leuke toekomst.

In principe wordt er 6 Magische Maanden per jaar georganiseerd telkens tijdens de onpare maanden (januari – maart – mei – juli – september – november).

“High School” 1, 2 & 3

U vindt het prettig om samen met uw hond meer te leren ? Ook dat kan in onze academie. U heeft veel geleerd tijdens de “Magische Maand” maar wenst nog meer te leren. Hoe stuur ik mijn hond naar zijn plaats ? Hoe leer ik hem netjes naast mij te lopen tijdens een slalom ? Hoe leer ik mijn hond correct een hindernis nemen ?

Deze trainingen gaan in principe het ganse jaar door. Consulteer onze website onder “cursussen” voor de juiste data en uren.

Begeleiding bij Puppy keuze

Wanneer je van plan bent je gezin uit te breiden met een viervoetige vriend is het van groot belang dat je de juiste keuze maakt. Een hond is zomaar geen wegwerpvoorwerp dat je bij de vuilnis zet als je het beu bent. Een hond moet een wel overwogen keuze zijn want hij of zij blijft 10 tot 15 jaar een deel van je gezin. Wij geven hierover raad en staan je bij bij een correcte keuze. Onze eerste vraag zal zijn “heb je tijd”. Onze tweede bezorgdheid is “past de hond qua energieniveau bij jou en je gezin”. Zie ook “U wilt een hond ….”

Met of zonder clicker

Een clicker is een toestelletje dat een klikkend geluid maakt als u er op duwt. Elke moderne trainer kent het en kan er best mee werken. We zullen u aanraden dit toestelletje te gebruiken maar … indien u dit niet ziet zitten – om welke reden ook – dringen we het niet op en leren u te werken op een andere manier. Aan u de keuze !